icon-phone.gif

Điện thoại 0945.509.900 - 0942.980.560

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc 7:30 – 11:30, 13:30 – 17:00

thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Tìm kiếm Stt Số chứng chỉ NACE code/ Mã loại hình Tên tổ chức Địa chỉ Lĩnh vực chứng nhận Tiêu chuẩn Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực Trạng thái
1 Số 456 ABC/E$ GD TVBH AA Hà Đônggg Y tế 1 Cao 1 11/07/2020 10/08/2020 hủy bỏ
2 Số 1 NGD12/*B Thiên Việt Doi Can, Ba Dinh Kinh tế GHI 01/07/2020 10/07/2020 duy trì
3 Số chứng chỉ Mã loại hình Tên tổ chức Địa chỉ Lĩnh vực chứng nhận Tiêu chuẩn 25/06/2020 26/06/2020 đình chỉ
4 số chứng chỉ mã loại hình Tên tổ chức địa chỉ lĩnh vực chứng nhận tiêu chuẩn 25/06/2020 26/06/2020 hủy bỏ
5 123 123 Thiên Việt 123 123 123 17/06/2020 20/06/2020 duy trì
6 970 970 Thiên việt Hà Tây Cơ Số 970 18/06/2020 16/06/2020 đình chỉ
7 970 970 Thiên việt Hà Tây Cơ Số 970 18/06/2020 16/06/2020 đình chỉ
8 970 IYTH Thiên việt Hà Tây Cơ Số KIIK 18/06/2020 26/06/2020 duy trì
9 970 970 Thiên việt Hà Tây Cơ Số 970 18/06/2020 16/06/2020 đình chỉ
10 970 970 Thiên việt Hà Tây Cơ Số 970 18/06/2020 16/06/2020 đình chỉ
icon-up.gif