icon-phone.gif

Điện thoại 0945.509.900 - 0942.980.560

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc 7:30 – 11:30, 13:30 – 17:00

thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Nhiệm vụ, quyền hạn

Người đăng: admin Ngày cập nhật: 22:20, 31/10/2020 Số lần xem: 175

Khi tên đăng nhập (user) là thành viên quản trị (ví dụ: user là chatluongthuysan, huuhanh, hoanguyen...), thì những chức năng này mới hiển thị để user đó theo dõi, chỉnh sửa, bổ sung thông tin. Không xuất bản ra ngoài website, lý do: Bảo mật thông tin cơ quan và khách hàng.

Mỗi một Doanh nghiệp (DN) được cấp một user, DN có nhiều hơn 2 code thì có thể câos thêm user tùy số code DN đó có. Khi được cấp user, DN có văn bản xác nhận và chịu mọi trách nhiệm đối với user được cấp. Chỉ những DN được cấp user mứoi được đăng ký kiểm tra trựctuyến,. Trường hợp DN là đơn vị kinh doanh, chưa có code hoặc đăng ký dịch vụ khác, DN có thể tải xuống bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra, điền đầy đủ thông tin rồi tiến trình thực hiện tương tự như QA đang chạy trên mạng nội bộ trung tâm.

Khi tên đăng nhập (user) là thành viên quản trị (ví dụ: user là chatluongthuysan, huuhanh, hoanguyen...), thì những chức năng này mới hiển thị để user đó theo dõi, chỉnh sửa, bổ sung thông tin. Không xuất bản ra ngoài website, lý do: Bảo mật thông tin cơ quan và khách hàng.

Mỗi một Doanh nghiệp (DN) được cấp một user, DN có nhiều hơn 2 code thì có thể câos thêm user tùy số code DN đó có. Khi được cấp user, DN có văn bản xác nhận và chịu mọi trách nhiệm đối với user được cấp. Chỉ những DN được cấp user mứoi được đăng ký kiểm tra trựctuyến,. Trường hợp DN là đơn vị kinh doanh, chưa có code hoặc đăng ký dịch vụ khác, DN có thể tải xuống bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra, điền đầy đủ thông tin rồi tiến trình thực hiện tương tự như QA đang chạy trên mạng nội bộ trung tâm.

Khi tên đăng nhập (user) là thành viên quản trị (ví dụ: user là chatluongthuysan, huuhanh, hoanguyen...), thì những chức năng này mới hiển thị để user đó theo dõi, chỉnh sửa, bổ sung thông tin. Không xuất bản ra ngoài website, lý do: Bảo mật thông tin cơ quan và khách hàng.

Mỗi một Doanh nghiệp (DN) được cấp một user, DN có nhiều hơn 2 code thì có thể câos thêm user tùy số code DN đó có. Khi được cấp user, DN có văn bản xác nhận và chịu mọi trách nhiệm đối với user được cấp. Chỉ những DN được cấp user mứoi được đăng ký kiểm tra trựctuyến,. Trường hợp DN là đơn vị kinh doanh, chưa có code hoặc đăng ký dịch vụ khác, DN có thể tải xuống bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra, điền đầy đủ thông tin rồi tiến trình thực hiện tương tự như QA đang chạy trên mạng nội bộ trung tâm.

Khi tên đăng nhập (user) là thành viên quản trị (ví dụ: user là chatluongthuysan, huuhanh, hoanguyen...), thì những chức năng này mới hiển thị để user đó theo dõi, chỉnh sửa, bổ sung thông tin. Không xuất bản ra ngoài website, lý do: Bảo mật thông tin cơ quan và khách hàng.

Mỗi một Doanh nghiệp (DN) được cấp một user, DN có nhiều hơn 2 code thì có thể câos thêm user tùy số code DN đó có. Khi được cấp user, DN có văn bản xác nhận và chịu mọi trách nhiệm đối với user được cấp. Chỉ những DN được cấp user mứoi được đăng ký kiểm tra trựctuyến,. Trường hợp DN là đơn vị kinh doanh, chưa có code hoặc đăng ký dịch vụ khác, DN có thể tải xuống bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra, điền đầy đủ thông tin rồi tiến trình thực hiện tương tự như QA đang chạy trên mạng nội bộ trung tâm.

icon-up.gif