icon-phone.gif

Điện thoại (0236) 3836155 / (0236) 3955656

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Tìm kiếm Stt Số chứng chỉ NACE code/ Mã loại hình Tên tổ chức Địa chỉ Lĩnh vực chứng nhận Tiêu chuẩn Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực Trạng thái
41 2020-0014/VietGAP 01.13 Công ty TNHH MTV Việt Phú Farm 02 Đinh Công Trứ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 25/05/2020 25/05/2022 hủy bỏ
42 2020-0020/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Vạn Phúc Thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
43 2020-0019/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Vạn Hải Thôn Đồn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
44 2020-0018/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Tuy Lộc Thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
45 2020-0017/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất Thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
46 2022-0016/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng Thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
47 2020-0015/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đại Phong Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
48 2020-0006/VietGAP 01.13 Ủy ban nhân dân xã Cam Thành Thôn Tân Xuân 2, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 11/05/2020 11/05/2022 hủy bỏ
49 2020-0007/VietGAP 01.13 Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận Thôn Thuận Nhứt, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 11/05/2020 11/05/2022 hủy bỏ
50 2020-0008/VietGAP 01.13 Ủy ban nhân dân xã Xuân Quang 2 Thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 11/05/2020 10/05/2022 hủy bỏ
icon-up.gif