icon-phone.gif

Điện thoại 0236 3836155 - 0236 3955656

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h30 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Tìm kiếm Stt Số chứng chỉ NACE code/ Mã loại hình Tên tổ chức Địa chỉ Lĩnh vực chứng nhận Tiêu chuẩn Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực Trạng thái
11 2021-0014/VietGAP 01.22 Nhóm hộ nông dân tham gia mô hình quy trình chứng nhận VietGAP xoài cát Phù Cát Thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 05/11/2021 05/11/2024 duy trì
12 2020-0031/VietGAP 01.13 Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Cẩm Hà Thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 22/10/2020 22/10/2023 hủy bỏ
13 2020-0021/VietGAP 01.13 Tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ rau quả xứ lạnh Thôn Kon Tu Rằng Thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 22/06/2020 22/06/2023 hủy bỏ
14 2020-0014/VietGAP 01.13 Công ty TNHH MTV Việt Phú Farm 02 Đinh Công Trứ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 25/05/2020 25/05/2022 hủy bỏ
15 2020-0020/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Vạn Phúc Thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
16 2020-0019/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Vạn Hải Thôn Đồn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
17 2020-0018/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Tuy Lộc Thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
18 2020-0017/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất Thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
19 2022-0016/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng Thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
20 2020-0015/VietGAP 01.12 Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình - Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đại Phong Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình VietGAP Trồng trọt TCVN 11892-1:2017 15/06/2020 15/06/2022 hủy bỏ
icon-up.gif