icon-phone.gif

Điện thoại: 0236 3836155 | 0236 3836761

167-175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

NAFIQPM2

Người đăng: Admin Ngày cập nhật: 23:39, 19/07/2024 Số lần xem: 4556

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 2 (NAFIQPM2) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM), trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (NAFIQAD2), thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp hữu cơ, bảo quản, chế biến, phát triển thị trường và cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

logo-nafiqpm2.jpg

NAFIQPM2 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của NAFIQPM2 đặt tại hành phố Đà Nẵng:

  • Địa chỉ: 167-175 Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3836155 | 0236 3836761
  • Email: [email protected] | [email protected]

NAFIQPM2 cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực được phân công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

1. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp hữu cơ, bảo quản, chế biến và phát triển thị trường theo phân công:

- Tham gia ý kiến góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách chuyên ngành; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phổ biến các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thông tin thị trường và thị hiếu tiêu dùng nông lâm thủy sản.

- Kiểm nghiệm, xét nghiệm, thử nghiệm, kiểm định, giám định, thẩm tra, giám sát chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan đối với thực phẩm thủy sản, thực phẩm hỗn hợp/phối chế xuất khẩu theo quy định của pháp luật và yêu cầu của nước nhập khẩu về cấp giấy chứng nhận bởi Cục.

- Thẩm định, chứng nhận hoặc xác nhận các loại giấy chứng nhận khác đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, phát triển các phương pháp về kiểm nghiệm, thử nghiệm, xét nghiệm, các quy trình kiểm nghiệm chuẩn.

- Thẩm tra, truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân và đề xuất xử lý vi phạm về chất lượng, ghi nhãn hàng hóa sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đối với các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo  quản, kinh doanh độc lập nông lâm sản và thủy sản.

- Tham gia thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, đánh giá phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định về điều kiện đối với cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển hàng hóa nông lâm sản và thủy sản.

- Hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao năng lực chế biến nông lâm sản và thủy sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản; xây dựng, quản lý thương hiệu, nhãn hiệu nông lâm thủy sản.

2. Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật:

- Kiểm định, giám định, chứng nhận về chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh nông lâm thủy sản, thông tin bao bì, xuất xứ sản phẩm hàng hóa; quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu lô hàng vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản.

- Kiểm nghiệm, thử nghiệm, xét nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và các yêu cầu khác của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá chứng nhận sự phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hàng hóa, quá trình, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tổ chức chương trình kiểm nghiệm liên phòng; dịch vụ lấy mẫu vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Cung ứng dịch vụ tư vấn về công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, chế biến, phát triển thị trường và các dịch vụ tư vấn khác cho người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo quản, chế biến, bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch, nông nghiệp hữu cơ, phát triển thương hiệu nông lâm thủy sản và theo yêu cầu khác của người dân và doanh nghiệp.

- Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong hoạt động kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, thử nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý, chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm; đào tạo thử nghiệm viên, giám định viên trong lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản, nông nghiệp hữu cơ và phát triển thị trường theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện điều tra, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp hữu cơ, bảo quản, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản theo quy định và phân công của Cục.

4. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.

5. Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

6. Thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân theo quy định và phân công.

7. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; tổ chức quản lý việc thu, sử dụng phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục.

8. Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo phân công của Cục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng.

icon-up.gif