icon-phone.gif

Điện thoại 0236 3836155 - 0236 3955656

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h30 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

page/nafiqad2logo.jpg

Bộ KH&CN công nhận NAFIQAD2 là tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý rừng bền vững

Ngày 16/11/2022

Ngày 01/11/2022, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Quyết định số 850.2022/QĐ-VPCNCL về việc công nhận tổ chức chứng nhận Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (NAFIQAD2) có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý rừng (Certifi...

Xem chi tiết

page/134123722-3598962920197732-5957521622140638250-o.jpg

NAFIQAD2 tổ chức khóa tập huấn về nghiệp vụ truy xuất, điều tra và xử lý sự cố về an toàn thực phẩm

Ngày 26/09/2022

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 dự kiến tổ chức khóa tập huấn về nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân, phòng ngừa/ khắc phục, thu hồi và xử lý sự cố về an toàn thực phẩm cho các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thủy sản. Nội dung tập huấn như sau: - Giới thiệu các văn b...

Xem chi tiết

page/tuyendung.jpg

NAFIQAD2 tuyển dụng vị trí kiểm nghiệm viên sinh học

Ngày 30/08/2022

NAFIQAD2 TUYỂN DỤNG I.    Yêu cầu chung: 1.    Vị trí tuyển dụng: KIỂM NGHIỆM VIÊN SINH HỌC 2.    Số lượng: 02 Người II.    Tiêu chuẩn tuyển dụng: 1.    Các yêu cầu cơ bản: -    Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên - &...

Xem chi tiết

page/134123722-3598962920197732-5957521622140638250-o.jpg

Bộ KH&CN công nhận NAFIQAD2 là tổ chức chứng nhận Organic

Ngày 06/12/2021

Ngày 29/11/2021, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Quyết định số 672.2021/QĐ-VPCNCL về việc công nhận tổ chức chứng nhận Organic cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (NAFIQAD2). Chi tiết Giấy chứng nhận và nội dung như sau:

Xem chi tiết

page/134123722-3598962920197732-5957521622140638250-o.jpg

Bộ KH&CN công nhận phòng kiểm nghiệm NAFIQAD2 phù hợp ISO/IEC 17025:2017

Ngày 03/11/2021

Ngày 11/10/2021, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Quyết định số 564.2021/QĐ-VPCNCL Về việc công nhận phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (NAFIQAD2) manng số hiệu VILAS 115 phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 với danh mục các phép thử như sau...

Xem chi tiết

page/nafiqad2logo.jpg

Bộ KH&CN công nhận NAFIQAD2 là tổ chức chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm

Ngày 28/10/2021

Ngày 22/10/2021, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Quyết định số 588.2021/QĐ-VPCNCL Về việc công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (NAFIQAD2). Chi tiết Giấy chứng nhận và nội dung như sau:

Xem chi tiết

icon-up.gif