icon-phone.gif

Điện thoại: 0236 3836155 | 0236 3836761

167-175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Cơ cấu tổ chức của NAFIQAD2

Người đăng: Admin Ngày cập nhật: 00:07, 21/07/2024 Số lần xem: 3113

  1. Lãnh đạo Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, thực hiện một số lĩnh vực công tác theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

  1. Bộ máy giúp việc:
  • Phòng Hành chính, Tổng hợp;
  • Phòng Chất lượng;
  • Phòng Kiểm nghiệm hóa học;
  • Phòng Kiểm nghiệm sinh học.

Các phòng có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng. Số lượng Phó trưởng phòng thực hiện theo Quyết định số 2903/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ và Cục.

(theo Quyết định số 448/QĐ-QLCL ngày 05/09/2017 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

icon-up.gif