icon-phone.gif

Điện thoại 0945.509.900 - 0942.980.560

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc 7:30 – 11:30, 13:30 – 17:00

thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Tìm kiếm Stt Lĩnh vực Chi tiêu Nền mẫu PP phân tích KT phân tích Giới hạn phát hiện IOS 17025 Chỉ định Thời gian phân tích
1 Hóa học Chloramphenicol Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt 3.5/CL2.PP.3.1 (Ref. FDA/ORA/DFS No. 4290) LC/MS/MS 0.1 µg/kg BoA Nafiqad 1 ngày
icon-up.gif