icon-phone.gif

Điện thoại (0236) 3836155 / (0236) 3955656

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Tìm kiếm Stt Lĩnh vực Chi tiêu Nền mẫu Phương pháp phân tích Kỹ thuật phân tích Giới hạn phát hiện ISO 17025 Chỉ định Thời gian phân tích
31 Hóa học CAP (Chloramphenicol) Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt 3.5/CL2.PP.3.1 (Ref. FDA/ORA/DFS No. 4290) LC/MS/MS LOD = 0.1 µg/kg BoA NAFIQAD 1 ngày
icon-up.gif