icon-phone.gif

Điện thoại (0236) 3836155 / (0236) 3955656

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Thủ tục đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận sản phẩm hữu cơ lĩnh vực trồng trọt và VietGAP trồng trọt

Ngày 20/03/2024 Người đăng: Admin Ngày cập nhật: 22:04, 20/05/2024 Số lần xem: 128 Danh mục tin: Đánh giá chứng nhận

2023_07_24_TT.39 001

2023_07_24_TT.39 002

2023_07_24_TT.39 003

2023_07_24_TT.39 004

2023_07_24_TT.39 005

2023_07_24_TT.39 006

2023_07_24_TT.39 007

2023_07_24_TT.39 008

2023_07_24_TT.39 009

2023_07_24_TT.39 010

2023_07_24_TT.39 011

2023_07_24_TT.39 012

2023_07_24_TT.39 013

2023_07_24_TT.39 014

2023_07_24_TT.39 015

2023_07_24_TT.39 016

2023_07_24_TT.39 017

2023_07_24_TT.39 018

2023_07_24_TT.39 019

2023_07_24_TT.39 020

2023_07_24_TT.39 021

2023_07_24_TT.39 022

2023_07_24_TT.39 023

2023_07_24_TT.39 024

2023_07_24_TT.39 025

2023_07_24_TT.39 026

2023_07_24_TT.39 027

2023_07_24_TT.39 028

2023_07_24_TT.39 029

2023_07_24_TT.39 030

2023_07_24_TT.39 031

2023_07_24_TT.39 032

Tags:
icon-up.gif