icon-phone.gif

Điện thoại (0236) 3836155 / (0236) 3955656

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Thủ tục đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, gia hạn, mở rộng, thu hẹp phạm vi, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận VietGAP chăn nuôi

Ngày 20/03/2024 Người đăng: Admin Ngày cập nhật: 22:04, 20/05/2024 Số lần xem: 118 Danh mục tin: Đánh giá chứng nhận

2024_01_05_TT.18 001

2024_01_05_TT.18 002

2024_01_05_TT.18 003

2024_01_05_TT.18 004

2024_01_05_TT.18 005

2024_01_05_TT.18 006

2024_01_05_TT.18 007

2024_01_05_TT.18 008

2024_01_05_TT.18 009

2024_01_05_TT.18 010

2024_01_05_TT.18 011

2024_01_05_TT.18 012

2024_01_05_TT.18 013

2024_01_05_TT.18 014

2024_01_05_TT.18 015

2024_01_05_TT.18 016

Tags:
icon-up.gif