icon-phone.gif

Điện thoại: 0236 3836155 | 0236 3836761

167-175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận mở rộng phòng thí nghiệm NAFIQAD2

Ngày 02/01/2024 Người đăng: Admin Ngày cập nhật: 14:42, 04/12/2023 Số lần xem: 450 Danh mục tin: Kiểm nghiệm

BoAnafiqad2logo

 

Ngày 01/12/2023, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Quyết định số 2203/QĐ-VPCNCL Về việc công nhận mở rộng phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQAD2) phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, với các thông tin như sau:

- Phòng thí nghiệm NAFIQAD2 mang số hiệu VILAS 115

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2023 đến ngày 11/10/2024 và Phòng thí nghiệm sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần

- Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2099/QĐ-VPCNCL ngày 27/11/2023 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng

- Danh mục phép thử được công nhận:

2023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0012023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0022023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0032023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0042023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0052023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0062023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0072023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0082023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0092023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0102023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0112023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0122023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0132023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0142023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0152023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0162023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0172023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0182023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0192023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0202023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0212023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0222023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0232023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0242023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0252023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0262023_12_01_2203-QD-VPCNCL-0272023_12_01_2203-QD-VPCNCL-028

Tags:
icon-up.gif