icon-phone.gif

Điện thoại (0236) 3836155 / (0236) 3955656

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Chứng nhận quản lý rừng bền vững theo VFCS

Ngày 27/01/2022 Người đăng: Admin Ngày cập nhật: 01:41, 23/04/2024 Số lần xem: 479 Danh mục tin: Quản lý rừng bền vững

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS – Vietnam Forest Certification Scheme) là một hệ thống bao gồm có các cơ quan, tổ chức và các tài liệu liên quan để đảm bảo cho việc thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đáp ứng được yêu cầu về quản lý rừng bền vững và phù hợp với thông lệ quốc tế.

forest

Quản lý rừng bền vững được thực hiện tại Việt Nam từ những năm 1990 và được triển khai thực hiện trên cơ sở thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020. Đến năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng thông qua Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 1/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có phê duyệt việc thành lập và vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia.

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc hoạt động và ra quyết định độc lập giữa các bên tham gia, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế.

Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng (bao gồm Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững; Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững theo nhóm và Tiêu chuẩn quản lý chuỗi hành trình sản phẩm) do Văn phòng chứng chỉ rừng xây dựng và ban hành, là tài liệu quan trọng để các Tổ chức chứng nhận sử dụng để đánh giá cấp chứng chỉ cho các chủ rừng, doanh nghiệp.

Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp và các hướng dẫn của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng (PEFC ST 1001: 2010).


LỢI ÍCH KHI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VFCS

  • Nâng cao giá trị về kinh tế so với sản phẩm thông thường
  • Được đăng tải thông tin trên hệ thống VFCS/PEFC
  • Tạo niềm tin đối với khách hàng rằng sản phẩm có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý bền vững
  • Góp phần bảo vệ môi trường và nguồn sinh thái
  • Chứng minh về trách nhiệm đối với con người và xã hội
  • Phù hợp với luật pháp quốc gia và yêu cầu quốc tế.

 

QUÝ KHÁCH HÀNG có nhu cầu chứng nhận quản lý rừng bền vững theo VFCS tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 xin vui lòng tham khảo Nguyên tắc điều kiện chứng nhận hệ thống quản lý rừng bền vững đã được công bố trên website của Trung tâm và thực hiện đăng ký theo mẫu Giấy đăng ký đính kèm.

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN VFCS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN VFCS

Chi tiết các tiêu chuẩn liên quan, xin vui lòng tham khảo thêm tại Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Tags:
icon-up.gif