icon-phone.gif

Điện thoại: 0236 3836155 | 0236 3836761

167-175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Bộ KH&CN công nhận phòng kiểm nghiệm NAFIQAD2 phù hợp ISO/IEC 17025:2017

Ngày 03/11/2021 Người đăng: Admin Ngày cập nhật: 03:56, 20/07/2024 Số lần xem: 842 Danh mục tin: Tin tức

Ngày 11/10/2021, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Quyết định số 564.2021/QĐ-VPCNCL Về việc công nhận phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (NAFIQAD2) manng số hiệu VILAS 115 phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 với danh mục các phép thử như sau:

VILAS 115564-2021-QD-VPCNCL-001564-2021-QD-VPCNCL-002564-2021-QD-VPCNCL-003564-2021-QD-VPCNCL-004564-2021-QD-VPCNCL-005564-2021-QD-VPCNCL-006564-2021-QD-VPCNCL-007564-2021-QD-VPCNCL-008564-2021-QD-VPCNCL-009564-2021-QD-VPCNCL-010564-2021-QD-VPCNCL-011564-2021-QD-VPCNCL-012564-2021-QD-VPCNCL-013564-2021-QD-VPCNCL-014564-2021-QD-VPCNCL-015564-2021-QD-VPCNCL-016564-2021-QD-VPCNCL-017564-2021-QD-VPCNCL-018564-2021-QD-VPCNCL-019564-2021-QD-VPCNCL-020564-2021-QD-VPCNCL-021564-2021-QD-VPCNCL-022564-2021-QD-VPCNCL-023564-2021-QD-VPCNCL-024564-2021-QD-VPCNCL-025564-2021-QD-VPCNCL-026564-2021-QD-VPCNCL-027

 

Tags:
icon-up.gif