icon-phone.gif

Điện thoại: 0236 3836155 | 0236 3836761

167-175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc: 7h30 - 11h30, 13h00 - 17h00

từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

page/134123722-3598962920197732-5957521622140638250-o.jpg

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận mở rộng phòng thí nghiệm NAFIQAD2

Ngày 02/01/2024

  Ngày 01/12/2023, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Quyết định số 2203/QĐ-VPCNCL Về việc công nhận mở rộng phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQAD2) phù hợp...

Xem chi tiết

page/134123722-3598962920197732-5957521622140638250-o.jpg

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường gia hạn và bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm của NAFIQAD2

Ngày 02/01/2024

Ngày 01/12/2023, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) công bố Quyết định số 356/QĐ-CCPT Về việc gia hạn và bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (NAFIQAD2), với các thôn...

Xem chi tiết

post/kiemnghiem2.jpg

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận phòng kiểm nghiệm NAFIQAD2

Ngày 27/12/2022

Ngày 19/12/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Giấy chứng nhận số 3678/TĐC-HCHQ chứng nhận Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (NAFIQAD2) đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học. Trung tâm Chất...

Xem chi tiết

post/kiemnghiem1.jpg

Bộ KH&CN thông báo kết quả đánh giá giám sát Phòng kiểm nghiệm NAFIQAD2

Ngày 27/12/2022

Ngày 23/12/2022, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) có văn bản số 1960/VPCNCL về việc thông báo kết quả đánh giá giám sát Phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 (NAFIQAD2) mang số hiệu VILAS 115 theo Quyết định số 564.2021/QĐ-VPC...

Xem chi tiết

icon-up.gif