icon-phone.gif

Điện thoại 0945.509.900 - 0942.980.560

167 - 175 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

icon-time.gif

Giờ làm việc 7:30 – 11:30, 13:30 – 17:00

thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật: nghỉ

icon-calendar.gif

Sắp xếp lịch hẹn

Trao đổi ngay và luôn

Năng lực đánh giá chứng nhận

Ngày 25/06/2020 Người đăng: admin Ngày cập nhật: 11:29, 31/10/2020 Số lần xem: 532 Danh mục tin: Đánh giá chứng nhận

1. Năng lực đánh giá, chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt nam và quy định của thị trường:

Trung tâm vùng 3 có năng lực chứng nhận hợp quy về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản phù hợp với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt nam (QCVN) theo chỉ định của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản – Bộ NN&PTNT.

new-detail-3.gif

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản phù hợp với các Quy chuẩn có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được phục vụ.

2. Năng lực đánh giá, chứng nhận Chương trình Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt nam và quy định của thị trường:

Trung tâm vùng 3 có năng lực chứng nhận Hệ thống / Chương trình quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản theo nguyên tắc HACCP theo chỉ định của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản – Bộ NN&PTNT. Quý Doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận Hệ thống / Chương trình quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản theo nguyên tắc HACCP để đáp ứng yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu hoặc của khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được phục vụ.

new-detail-4.gif

3. Tập huấn kiến thức quản lý chất lượng; kiến thức an toàn thực phẩm; xây dựng chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản:

Đồng hành, hợp tác cùng doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản, Trung tâm hiện đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến:

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, công nhân của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp thực hiện việc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014. Tập huấn kiến thức quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác QLCL của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Tư vấn xây dựng mới hoặc nâng cấp, sữa chữa cơ sở sản xuất đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn; Tư vấn đáp ứng các qui định về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nguyên tắc HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), GMP (Thực hành sản xuất tốt), SSOP (Thực hành vệ sinh tốt) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

4. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thủy sản, gia vị có nguồn gốc thủy sản xuất, nhập khẩu

Trung tâm đã và đang nỗ lực phục vụ quý Doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra, chứng nhận sản phẩm thực phẩm thủy sản xuất khẩu theo quy định của Việt nam và yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Từ năm 2013, Trung tâm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP đối với vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thủy sản, gia vị có nguồn gốc thủy sản xuất, nhập khẩu.

Tags:
icon-up.gif